POKLÁDKA PORFYROVÝCH DESEK - PRACOVNÍ NÁVOD HORNBACH

JAK NA TO:

1. Krok

Příprava pro pokládku: Půda pro pokládku musí být vykopána zásadně až do mrazuvzdorné hloubky (80 cm). Následně je třeba štěrk utěsnit. Optimální by bylo počkat s pokládkou po zimním období, aby si zem později již nesedala. Spád od domu měl by činit přibližně 1%.

2. Krok

Před pokládkou umyjte desky čistou vodou, aby zbytky nevadily přilnutí malty.

3. Krok

Levná pokládka: Můžete začít s pokládkou přímo na upěchované štěrkové lože. Připravte si zavlhlou podkladovou maltu v poměru 1:4 (cement : umytý kopaný písek). Maltu nanášejte ve vrstvě o síle minimálně 5 cm

4. Krok

Gumovým kladivem zatlučte porfyrové desky do maltového lože. Desky musí přitom celoplošně lehnout do malty tak, aby nevznikaly dutiny.

5. Krok

Optimální pokládka: Pro optimální pokládku se doporučuje betonová deska. Buď je deska k dispozici již jako základ pro pokládku, nebo se zalije beton na upěchovaný štěrk. I zde dbejte na spád minimálně 1 procento.

6. Krok

Před pokládkou porfyrových desek naneste ještě jednu vrstvu těsnicího tmelu. Poměr směsi pro podkladovou maltu je 1:3 (cement : umytý kopaný písek). Vždy nanášejte jen tolik malty, kolik potřebujete pro pokládku 2-3 desek. Tloušťka vrstvy malty zde činí 2-6 cm.

7. Krok

Desky zatlučte gumovým kladivem do maltového lože. Dbejte přitom na to, aby si desky úplně lehly do maltového lože a mezi deskami nevznikaly dutiny. Vzdálenost mezi spárami činí 3-4 cm.

8. Krok

Vyspárování: Nejvhodnější bude směs křemenného písku a cementu (trasu) v poměru 1:3. Dobré je ještě přidat spárovací hmotu

9. Krok

Spárovací materiál můžete nanášet v zavlhlém stavu stěrkou nebo v tekutém stavu jej vlévat přímo do spár. V žádném případě ho neroztírejte celoplošně, protože následné čištění může být problematické.

10. Krok

Můžete použít rovněž rychleschnoucí hotové spárovací hmoty.

11. Krok

Důležité: Jakmile budou spáry pevné, vyčistěte desky pokud možno čistou vodou.

12. Krok

Čištění: Po vytvrzení spárovací hmoty může následovat finální čištění. Za tím účelem obkladové desky navlhčete, na menší plochu naneste odstraňovač cementových skvrn (kyselinu) a nechte působit 5 minut. Potom povrch důkladně vykartáčujte a odstraňte nečistoty. Nakonec opláchněte čistou vodou. Pozor: zabraňte pronikání odstraňovače cementových skvrn do spár a vyhněte se kontaktu s kůží.

__________________________________________________________________________________

Pracovní postup převzat ze stránek společnosti
HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r. o., www.hornbach.cz

Kontakt

Petr Šebek – stavební práce Čapkova 1690 251 01 Říčany IČO: 165 63 204 DIČ: CZ 6803140124 Tel. mobil: + 420 603 869 753 brickservis@cmail.cz