REKLAMACE STAVEBNÍCH PRACÍ

 

Reklamace stavebních prací

 

 

Stavební práce můžete samozřejmě také reklamovat. Reklamují se nekvalitní stavby. Co je ale považováno za nekvalitní stavbu? Nekvalitní stavba je taková, která neodpovídá obecně uznávaným normám, projektové dokumentaci a právním předpisům. V našem právním řádu je reklamace vyřešena poměrně hodně pečlivě. Reklamaci na stavební práce musíte začít požadovat ihned po zjištění závady. Není dobré čekat třeba další dva roky, než trubka praskne, protože způsobenou škodu již Vám nikdo nezaplatí. Ihned po zjištění závady, byste ji měli zapsat do stavebního deníku.

 

Je vhodné si pořídit kopii tohoto zápisu, která Vám bude sloužit jako pojistka. Pokud je však stavba předána v pořádku a v krátké době po jejím dokončení dojde k defektům, budeme muset firmu, která celou stavební práci vykonávala informovat ihned písemnou formou. Je důležité požadovat písemné vyjádření o souhlasu či nesouhlasu s reklamací. Zřídka kdy se stává, že firma svoji chybu uzná a provede reklamaci ihned na vlastní náklady.

 

Pokud odmítne potvrdit reklamaci, Vy ihned musíte trvat na nápravě a musíte se obránit pro pomoc pomocí platných právních předpisů. Pokud firma neuzná reklamaci provedené práce, nezbude Vám nic jiného než si pozvat soudního znalce, který celou situaci posoudí a vyvodí patřičné závěry.

Kontakt

Petr Šebek – stavební práce Čapkova 1690 251 01 Říčany IČO: 165 63 204 DIČ: CZ 6803140124 Tel. mobil: + 420 603 869 753 brickservis@cmail.cz