Pokládka kamenné dlažby do maltového lože

POKLÁDKA PORFYRU - PRACOVNÍ NÁVOD BRICKSERVIS

 

Před započetím stavebních prací, je potřeba zvážit, k čemu bude dlažba používána  a tedy, jaké bude její zatížení.

 

Hloubku výkopových prací a sílu podkladních vrstev kameniva, doporučuji stejnou jako u zámkových dlažeb, tzn. na chodníky a pochozí terasy vrstvu min.

15cm, na komunikace lehce zatížené, stání pro osobní  auta, vjezdy k RD a pod. zatížení do 2t vrstvu 35 cm.

Spád od domu měl by činit přibližně 1 - 2%.

 

Vrstvy kameniva, je potřeba řádně zhutnit vibrační deskou. Váhu vibrační desky zvolíme, podle druhu zatížení dlažby.

Na zhutněnou vrstvu kameniva, vždy volím vrstvu zavlhlého betonového potěru, v síle 7 – 10 cm, do kterého vložím betonářskou armaturu (kari síť), sílu ocele volím 4 mm.

 

Následná pokládka PORFYRU, se provádí do středně husté betonové malty.

Poměr směsi pro podkladovou maltu je 1:3 (cement : říční písek). Vždy nanášejte jen tolik malty, kolik potřebujete pro pokládku 2-3 desek. Tloušťka vrstvy malty zde činí 2-6 cm.

Desky musí přitom celoplošně lehnout do malty tak, aby nevznikaly dutiny.

I zde dbejte na spád minimálně 1 procento.

 

POZOR, s ohledem na lepší soudržnost jednotlivých vrstev, doporučuji používat mrazuvzdorný flexibilní tmel na venkovní dlažby, který nanesu na zhotovený podkladní beton a zároveň na kámen.

Tmel slouží jako adhézní můstek mezi betonem, betonovou maltou a kamenem. Tímto způsobem, je zaručena 100% kompaktnost kamenné dlažby a následně i její dlouhá životnost.

 

 

Spárování kamenné dlažby provádíme betonovou kaší, kterou si můžeme vyrobit z tříděného říčního písku, (křemičitého slévárenského písku) a cementu,

v poměru 2:1.

Můžeme přidat spárovací hmotu.

V žádné případě nepoužívat kopaný písek, obsahuje jíly, které podstatně snižují životnost !

V žádném případě nespárujte celou plochu, ale postupně po částech !

S ohledem na počasí a teplotu, musíme zvážit, jak velkou část plochy, si můžeme dovolit zaspárovat. Proto si to nejdříve vyzkoušíme na menší části dlažby.

Po zaspárování a zatuhnutí spár, je nutné tuto část plochy důkladně umýt, vyčistit a to v jeden den.

Pokud si nejsme jisti, že to stihneme, zaspárujeme raději méně, nežli více.

V tomto případě, se rozhodně nevyplácí pospíchat a je na místě známé přísloví,

…..

Pokud by se nám ale přeci stalo, že cement na dlažbě zaschne (čím déle, tím hůře), je možné dlažbu vyčistit, ale je to časově náročné. Samozřejmě záleží na míře zašpinění.

Doporučuji čistič HG na cementové povlaky, jsou s ním dobré zkušenosti.

Tento chemický čistič, používáme i na čištění starších zašlých kamenných dlažeb.

 

Důležité, je také zrání cementu ve spárách a betonu dlažby, které ovlivňuje životnost.

Proto je dobré, především v letních měsících, dlažbu máčet a nechat zakrytou před rychlým vysoušením. Zrání probíhá cca 3 – 4 týdny.

 

Po vytvrdnutí spár, doporučuji dlažbu naimpregnovat kvalitní impregnací na kámen.

 

Snižuje se tím:

nasákavost spár

nasákavost kamene (dle druhu)

zanesení kamene špínou

prodlužuje se životnost

Kontakt

Petr Šebek – stavební práce Čapkova 1690 251 01 Říčany IČO: 165 63 204 DIČ: CZ 6803140124 Tel. mobil: + 420 603 869 753 brickservis@cmail.cz