Výstavba oplocení

Ploty jsou historicky spjaté s budováním lidských sídel a příbytků. Už první dávnověké osady byly oplocené, stavěly se dřevěné, kamenné hradby a při chovu zvířat (ovce, kozy, hovězí dobytek), zabraňovaly ploty a ohrady jejich útěku. Chrání naše soukromí a plní roli mechanické zábrany před vstupem cizích osob a zvířat toulajících se kolem našeho pozemku. Ploty vznikly nepochybně nejen proto, aby chránily náš dům, ale i oddělily soukromý pozemek od veřejného prostoru.

Toto viditelné vyznačení vlastnických práv k pozemkům je mnohdy stovky let staré a linie v katastrálních mapách často respektují hranice, které si vytyčili naši předkové.

V současné době je původní význam plotů oslaben – nebezpeční predátoři a dobyvatelé území nás již neohrožují a většina nežádoucích zvířat (psi, zloději,….) stejně většinu plotů zdolávají. A kdyby snad majitel pozemku přistihl zloděje, jak přelézá plot a násilím by ho hnal zpět, mohl by být i trestně stíhán za omezování osobní svobody či ublížení na zdraví.

Vedle uvedených funkcí zastává plot i úlohu dekoračního prvku dotvářejícího pozemek, který obklopuje. Musí být navržen a realizován tak, aby ladil s charakterem domu, okolní zástavby i okolím.

V chatové kolonii nebude hezky působit masivní betonový plot, naopak ve vilové zástavbě se bude plaňkový plot vedle kovaných či litinových plotů vyjímat jako pěst na oko. Pokud u samostatně stojícího domu zvolíte příliš výrazný plot, dům tak zcela potlačíte, vedle nevýrazného plotu bude dům příliš dominantní.

Plot je stavba

Ještě než se do stavby plotu pustíte, informujte se u příslušného místního stavebního úřadu, jaké předpisy musíte dodržet. Většinou bývá stanovena výška plotu, často je však také předepsán jeho typ, především na straně do ulice.

Mnohem volnější podmínky se vztahují k bočním plotům, například k sousedům nebo k nezastavěným pozemkům. Zde již tak přísná regulace neplatí, ale je nutné se dohodnout se sousedy.

Před zahájením stavebních prací je třeba dodržet zákon a záměr ohlásit stavebnímu úřadu. Plot se povoluje územním souhlasem podle § 96 a dále § 103 stavebního zákona. Oplocujete-li budovu zapsanou v seznamu stavebních památek nebo stojící na chráněném území, musí ohlášení obsahovat také stanovisko Státní památkové péče.

Ploty podle materiálu

Dřevo: plotovky z měkkého dřeva koupíte zpravidla hotové, ploty z tuzemských tvrdých dřev a dřev exotických se většinou vyrábějí na zakázku či v malých sériích.

Plasty: plotovky z recyklovaného plastu či ze směsi plastu a dřevěných vláken

Kov: na plotech se objevuje v mnoha provedeních, jako ocelové ploty z pozinkovaného drátěného pletiva, svařované z profilů a plochých plechových výplní, kované a vyráběné na zakázku uměleckými kováři, litinové s mezisloupky vyrobené podle historických vzorů, hliníkové odlévané v historizujícím či moderním střihu vypadají podobně jako ploty z litiny.

Beton: plotová pole jsou většinou odlévaná do forem, které se osazují mezi sloupky; betonové plotové bloky na principu ztraceného bednění lze využít ke stavbě podezdívky a sloupků, nebo pozemek přímo ohraničí zdí.

Zdivo: zděné ploty exteriérových vápenopískových cihel, keramických cihel nebo z ozdobných keramických plotovek.

 

Jaký plot si vybrat

Při volbě typu oplocení, každý stavebník vychází ze svých ekonomických a časových možností, je nutné však i přihlédnout k místním zvyklostem (plot by se neměl od plotu sousedova příliš lišit).

Velmi důležitým aspektem, je požadavek na životnost plotu, to platí zejména u dřevěných ohrad a dřevěných plotových výplní. Přihlédneme-li k nutnosti obnovovat nátěr či impregnaci dřevěných plotů a k jejich nižší trvanlivosti, vychází pak některá zdánlivě dražší oplocení vlastně laciněji.

 

Ocelové pletivo

Cenově nejpřijatelnější je bezesporu ocelové pletivo napínané na nosné sloupky. Pletivo se prodává s povrchovou úpravou zinkováním,  dodává se v rolích o délce nejčastěji 25 m, nejpoužívanější rozměr ok 5×5 cm nebo 6×6 cm a šířka 2 m.

Plotové pletivo s povrchovou úpravou pozink + plast se sice nemusí natírat, je však dražší.

 

Ocelové pletivo v rámech

Velmi často se rovněž osazují rámy ze silného ocelového drátu vypletené pletivem s menšími oky. Rámy se upevňují ke zděným sloupkům nebo ke „kunám“ – kovovým sloupkům opatřeným navařenými konzolemi. Rámy mívají různé rozměry; nejčastěji délku 2 m a výšku 1,5 m; jsou z ocelové kulatiny o průměru 12 mm, vypleteny jsou žebírkovaným (prolamovaným) pletivem.

 

Kovové mříže

Ploty z kovových tyčí jsou efektní, ale také jedny z nejdražších. Mříže které jsou ručně kované, či odlévané a vyrobené kovářem,  mají vysokou uměleckou hodnotu, ale bohužel i cenu.

Levnější variantou tohoto typu oplocení,  je výroba v zámečnické dílně, z nejrůznějších typů ocelových kulatin, pásoviny a  z hotových sériově vyráběných dekoračních ukončovacích prvků.

Pro tyto kovové ploty je nutno vytvořit průběžnou betonovou podezdívku (nadzemní část může být vyzděná) a vztyčit sloupky, nejlépe zděné či kamenné. Podezdívka musí být založena nejméně 80 cm v zemi, nadzemní část bývá vysoká 30 až 50 cm, její šířka je cca 30 až 35 cm (šířka lopaty). Cihly se používají ostře pálené nebo lícové, horní plocha sloupků by měla být střechovitá, aby se na ní nedržela voda. Při stavbě sloupků se zakládají do ložných spár ocelové pásky, ke kterým se pak připevní plotová pole.

 

Ploty dřevěné

Pořizovací cena plotů a ohrad ze dřeva je sice poměrně nízká, trvanlivost však i přes všechny nátěry také. Proto se doporučuje instalovat dřevěné ploty jen tam, kde jde o provizorium na omezenou dobu, nebo kde je vhodné respektovat ráz historického objektu na pozemku: plot z drátěného pletiva se ke staré roubence opravdu vůbec nehodí.

Ploty se sestavují z latí z měkkého dřeva o profilech cca 2×4 cm přibitých k vodorovným „paždíkům“ s profilem o něco silnějším. Plotové latě musí mít horní i dolní konce vhodně zkosené, aby z nich dešťová a zkondenzovaná voda snáze stékala, a nesmějí se dotýkat půdy. Paždíky se upevňují ke sloupkům z ocelových trubek zabetonovaným do země, popřípadě k silnějším kůlům (jejich průměr by neměl být menší než 15 cm) zatlučeným do půdy (lépe vloženým do vykopané díry a zasypaným štěrkem, který působí jako drenáž a vodu odvádí). Sloupky mají mít rozteče do 3,5 m; každý desátý až dvanáctý sloupek by měl být opatřen jednou šikmou vzpěrou, vzpěry se musí osadit také u prvního a posledního sloupku, v místech, kde plot mění směr (nemusí jít jen o pravý úhel), se osazují vzpěry dvě, v úhlech odpovídajících linii plotu.

Levnější a stylově vyhlížející plot lze vyrobit z neopracovaných půlkulatin (včetně paždíků) zbavených kůry, jejichž průměr by na slabším konci měl být aspoň 6 cm. Jejich trvanlivost je však nízká – kůly trpí vlhkem a rozrušují je mikroorganismy v půdě. Podle složení půdy, její vlhkosti a v závislosti na opracování dřeva není možno počítat s větší životností plotu, než 5 až 8 let.

 

Prodloužení životnosti dřevěných sloupků

Horní plocha sloupků, stejně jako horní i dolní řezné plochy planěk jsou vystaveny vnikání vody; nejen při dešti, ale i vody kondenzující v chladnu. Je proto nutné vést řezy šikmo, aby na horních řezných plochách voda nestála a z dolních snáze stékala, mimoto by měly být tyto řezy ošetřeny vhodnou impregnací. V praxi vyhoví, když latě na několik hodin (hodin, ne minut!) ponoříme do plechovky s některým fungicidním prostředkem (Luxolin S 1033, Bochemit nebo Lignofix). Vhodný je rovněž nátěr epoxidehtem bezrozpouštědlovým nebo horký tekutý asfalt; do něho stačí oba konce všech latí nakrátko ponořit. Impregnace musí být provedena tak, aby byly sloupky chráněny minimálně 20 cm nad úrovní terénu.

 

Ploty z plastových profilů

Namísto dřeva, které ve venkovním prostředí nevydrží dlouho, je možno použít podobně vyhlížející profily z plastu. Jde o tvrzené PVC – materiál, který je tvarově neměnný a barevně stálý; profily jsou odolné proti UV záření a jiným povětrnostním vlivům a nepotřebují žádnou údržbu. Vyrábějí se v několika barvách a tvarech napodobujících nejčastěji dřevěné ploty. Kromě PVC je používán i recyklát z použitých PET lahví.

Plastové profily je možné použít i do extrémních podmínek, nevadí jim vlhkost a snadno se udržují. Mají nespornou výhodu v tom, že se prakticky nešpiní. Pokud jsou zaprášené, stačí je ostříkat vodou nebo počkat na déšť. Jednotlivé části se spojují nerezovými samořeznými vruty, popřípadě se zajišťují i lepením; některé typy se skládají z dílů spojovaných zafrézováním svlaků do sloupků.

 

Ploty zděné

Zdi z běžných cihel a podobných materiálů musí mít náležitě dimenzované základy založené v tzv. nezámrzné hloubce (obvykle 80 cm); základ je třeba provést alespoň z betonu třídy B 15. Jestliže nejsou základy dostatečně dimenzované, hrozí tvorba trhlin zídky a dokonce její zřícení. Základová konstrukce a vlastní plot musí být spojeny ocelovou výztuží (roxory o průměru 10,12,14 či 16 mm, nebo pásová ocel), která bude vázat aspoň nejspodnější řadu cihel nebo kamene, popřípadě procházet středem dutin štípaných tvarovek. Ložná plocha cihel, pálených nebo betonových tvarovek položených na základu musí být alespoň 50 mm nad okolním terénem, mezi první vrstvy malty se vkládá izolace proti zemní vlhkosti.

Protože běžné cihly nejsou určeny pro venkovní prostředí, je nutné je po dostavění zdi omítnout a opatřit stříškou proti dešti. Daleko odolnější a zároveň vzhlednější je venkovní lícové zdivo, které se spáruje, ale nemusí se neomítat.

Zajímavý vzhled mají zídky z betonových štípaných tvarovek nebo z dutinových betonových tvarovek s povrchem napodobujícím pískovec či jiný kámen. Jde většinou o dvouděrové duté tenkostěnné betonové tvárnice.

Jedny z nejznámějších tvarovek v ČR je jistě KB blok systém. Tvarovky se prolévají betonem, nebo se zdí na maltu cementovou. Základová konstrukce, sloupky a vlastní plot musí být spojeny ocelovou výztuží (roxory o průměru 10,12 mm). Zdivo a sloupky se ukončují betonovou prefabrikovanou stříškou proti vodě. Plotové pole se zhotovují převážně dřevěné, ale další možnosti jsou ocelové výplně, plastové plaňky, poplastované pletivo.

Další variantou jsou ploty z betonových tvarovek obložené cihelnými pásky, obklady z kamene, imitací různých druhů kamenů, kvalitní fasádní omítkou  a v neposlední řadě plot z kamene.

 

Tento typ oplocení patří mezi dražší varianty, ale jeho kladem při kvalitním zpracování,

je dlouhá životnost.

 

Práce provádíme svědomitě a kvalitně, při dodržování technologických postupů.

 

Co je naší přidanou hodnotou a proč právě my ?

 

Stavíme na první pokus !

Výstavba oplocení - Říčany

Výstavba oplocení - Velké Popovice

1 | 2 | 3 | 4 >>

Výstavba oplocení - Přišímasy

Výstavba oplocení - Benice

1 | 2 >>

Výstavba betonového oplocení

Pokud se chcete na něco zeptat, nebo potřebujete radu, neváhejte mne kontaktovat. Rád Vám na Vaše dotazy odpovím.

Kontakt

Petr Šebek – stavební práce Čapkova 1690 251 01 Říčany IČO: 165 63 204 DIČ: CZ 6803140124 Tel. mobil: + 420 603 869 753 brickservis@cmail.cz