Při stavbě plotu ubude papírování

25. března 2008  10:33

Plánujete stavět plot? Dobře zvažte, jak bude vysoký. Na zbudování ohrazení vyššího než 1,8 metru je totiž třeba stavební povolení a nemůžete si ho postavit sami. Pravidla by se ale měla zjednodušit.

 

Hodláte si okolo svého pozemku vybudovat plot? Asousedí váš pozemek s pozemními komunikacemi či veřejným prostranstvím? Pak vás čeká složité běhání po úřadech. Podobnému administrativnímu martyriu se nevyhnou ani lidé, kteří se budou chtít chránit plotem vyšším než 1,8 metru. V obou případech je totiž ke stavbě plotu potřeba mít územní rozhodnutí a také stavební povolení.

 

Vyřízení těchto povolení ale není zdaleka to jediné, co stavbu plotu v uvedených případech komplikuje. „Takové stavby plotů musí být prováděny prostřednictvím stavebního podnikatele, tedy osoby oprávněné k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti,“ vysvětluje Marcela Pavlová, ředitelka Odboru stavebního úřadu ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

 

Jednoduše řečeno: stavbu může provést pouze specializovaná firma. Projektovou dokumentaci musí navíc zpracovat profesionální autorizovaný projektant a je také třeba mít závazná stanoviska orgánů státní správy.

 

Zbytečná byrokracie

A co na to odborníci? Vesměs jsou zajedno: zákon je nastaven příliš přísně. „Je to zbytečná byrokracie,“ míní Martin Chaloupka, majitel specializované firmy NEJGarden. „Podle mého názoru je stavební povolení na plot naprosto nesmyslné. Ale stejně nesmyslné je například stavební povolení a projekt na vrtanou studnu, tedy na díru do země. Projekt na plot je velmi snadný, stačí ho mít jednou v počítači a pak je možné ho bez větších úprav mnohokrát prodat,“ tvrdí Petr Horn z firmy Unisort.

 

Stavební povolení na plot by prý bylo opodstatněné v případech, kdy by si chtěl majitel okolo pozemku zbudovat zeď. „Požadavek pro projekt nad výšku 180 centimetrů bych chápal u plných zdí nebo u opěrných stěn, kde může jít o problémy se statikou, kterou si stavebník a většinou ani stavební firma spočítat nedokáže. Kdo ale bude plot stavět, to by si měl stavebník rozhodnout sám,“ domnívá se Horn.

 

Pokud jde o plot do výšky 1,8 metru, který nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím, může stavebník takový plot postavit na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. „Neboť vlastní provedení plotu nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Stavbu takového plotu může stavebník provádět i svépomocí, pokud zajistí stavební dozor,“ popisuje Marcela Pavlová.

 

Pravidla se zjednoduší

To, že zákony na stavbu plotu jsou zbytečně přísné, dnes přiznávají i sami zákonodárci. Navrhli proto změnu zákona. Stavba „obyčejného plotu“ by se tak do budoucna měla výrazně zjednodušit.

 

Novelu stavebního zákona minulý týden schválila Poslanecká sněmovna. Návrh musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. V novele zůstává pro stavbu jakéhokoliv plotu zachován postup pro umístění stavby. I nadále musí každá stavba plotu projít procesem umístění (formou územního rozhodnutí nebo územního souhlasu).

 

„Vlastní provedení umístěné stavby plotu potom nebude vyžadovat ani ohlášení stavebnímu úřadu,“ vysvětluje Marcela Pavlová z MMR. Nebude se vyžadovat ani projektová dokumentace autorizovanou osobou. „Stavebník bude moci stavbu provést svépomocí nebo prostřednictvím stavebního podnikatele,“ vysvětluje Pavlová.

 

STAVBA PLOTU DNES

 

plot do 1.8 m (nesousedí s veřejnými komunikacemi ani veřejným prostranstvím):

* lze postavit na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu

* není potřeba stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu

* stavbu můžete provádět i svépomocí, pokud zajistíte stavební dozor

 

plot nad 1.8 m (nebo sousedící s veřejnými komunikacemi či veřejným prostranstvím):

* nutné mít územní rozhodnutí

* nelze stavět bez stavebního povolení

* stavbu smí provádět pouze odborná firma

* projektovou dokumentaci musí zpracovat profesionální autorizovaný projektant

 

CO PŘINESE NOVELA ZÁKONA

 

všechny ploty:

* nutné získat územní rozhodnutí či územní souhlas

* nebude potřeba stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu

* nebude pro jeho provedení zpracovávána projektová dokumentace autorizovanou osobou

* stavbu bude možné provést svépomocí či prostřednictvím stavebního podnikatele

 

Silvie Králová

Lidové noviny

Kontakt

Petr Šebek – stavební práce Čapkova 1690 251 01 Říčany IČO: 165 63 204 DIČ: CZ 6803140124 Tel. mobil: + 420 603 869 753 brickservis@cmail.cz